Utbalansering av rotorer som aksler, turbiner, propellere, vifter, valser og elektromotorer.

Tjenester

Rotorkontroll AS foretar dynamisk utbalansering av rotorer opp til 6 ton. Presisjon  +/- 1/1000 g. Fire balanserings-benker gir god fleksibilitet.

40 års hands-on-erfaring og modene instrumenter gir trygghet.

Vi har stor verkstedshall hvor vi kan håndtere de fleste jobber. Hvis størrelse eller avstand gjør det uhensiktsmessig å ta rotoren til oss, har vi mulighet til å utføre vibrasjonssøk ute i marken.